Răspunsul Preasfinţitului Episcop Ignatie Mureşanul la scrisoarea din 12 noiembrie 2014 a Ambasadorului României, Dr. Ion Jinga, către românii din Marea Britanie

Quote Posted on

Excelenţa Voastră,

Statutul meu de român mă îndatorează să vă mulţumesc intens pentru scrisoarea caldă şi extrem de echilibrată, pe care ne-aţi adresat-o în data de 12.11.2014 şi pe care frumos aţi numit-o „Scrisoare către românii din Marea Britanie”. Cred că doar celor dragi le trimiţi „scrisori”. Doar celor pe care nu-i simpatizezi le trimiţi „misive”, nu scrisori.

Citind această scrisoare, mi s-a reafirmat convingerea că aveţi o mare calitate, şi anume aceea de a fi consecvent cu sine însuşi: atenţia înţeleaptă faţă de momentele stringente ale românilor prevalează în faţa oricăror comodităţi şi eventuale riscuri de imagine. Mai mult, nu ştiu dacă mai este vreun ambasador care să se fi adresat concetăţenilor lui, printr-o scrisoare, pentru a elucida „necunoscutele” organizatorice ale alegerilor prezidenţiale din diaspora, noiembrie 2014.

Fac abstracţie de contextul tulbure al acestei perioade, pentru că agenda şi priorităţile mele, ca episcop şi slujitor al Domnului, sunt altele decât ambiţiile şi pasiunile omeneşti. Nu mă interesează actul politic, pentru că doar credinţa şi atitudinea referenţială la Biserică ne uneşte. În rest, totul ne dezbină. Trăirea actului credinţei şi păstrarea identităţii noastre de români pe aceste meleaguri constituie pentru mine adevăratele idealuri pentru care, într-adevăr, trebuie să punem pasiune şi dragoste autentică.

Dacă ar fi sa concentrez în câteva cuvinte conţinutul şi tonul scrisorii Excelenţei Voastre, aş folosi următoarele vocabule: curaj civic, grijă nepopulistă faţă de concetăţenii noştri, diplomaţie neviciată de intemperiile electorale ale momentului, condescendenţă nefandosită faţă de orice român, indiferent de condiţia lui sociala, verticalitate românească şi necomplexată în faţa autorităţilor britanice, dar şi strădania ca instituţia Ambasadei să-şi pastreze aura de neutralitate, pentru a nu fi terfelită în campania frământărilor electorale ale momentului.

Asigurându-vă de sincera mea preţuire, vă doresc să aveţi binecuvântare de la Dumnezeu, sănătate şi aceeaşi energie nealterată, precum aţi avut-o şi până acum, în a reprezenta în continuare cu înalt profesionalism diplomatic destinele neamului nostru în Regatul Unit al Marii Britanii.

† Ignatie Mureșanul,

Arhiereu-Vicar

Advertisements